Misyjne Drogi

Zapraszamy do zakupu prenumeraty czasopisma oraz kalendarza misyjnego. Codziennie odprawiamy mszę św. w intencji naszych prenumeratorów. 

Kalendarz misyjny 2022

5.00 

Prenumerata elektroniczna półroczna

15.00 

Prenumerata elektroniczna roczna

30.00 

Prenumerata papierowa półroczna

15.00 

Prenumerata papierowa roczna

30.00  NOWOŚĆ

Prenumerata zagraniczna

77.00