Ziarnista

Kawa Atitlan, ziarnista, Gwatemala

33.00 

Kawa Bamenda Espresso, ziarnista, Kamerun

25.00 

Kawa Canela, ziarnista, Kolumbia

37.00 

Kawa Kaffa Espresso, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Medium, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Medium, ziarnista dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Mild, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Mild, ziarnista dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa La Cortadora, ziarnista, Salwador

55.00 

Kawa La Perla, ziarnista, Boliwia

29.00 

Kawa Nica organico ziarnista, Nikaragua

47.00 

Kawa Nuevo Futuro, ziarnista, Kolumbia

29.00 

Kawa Oromia Espresso, ziarnista, Etiopia

39.00 

Kawa Oromia, ziarnista, Etiopia

35.00 

Kawa Sonrisa, ziarnista, Meksyk

55.00 

Kawa Yambo Espresso, ziarnista, Kamerun

25.00