Kawa

Kawa Africa Caffe 200g, rozpuszczalna, Tanzania

70.00 

Kawa Atitlan, mielona, Gwatemala

33.00 

Kawa Bamenda Espresso, mielona, Kamerun

25.00 

Kawa Bamenda Espresso, ziarnista, Kamerun

25.00 

Kawa Bamenda, mielona, Kamerun

22.00 

Kawa Clara, mielona, Kolumbia

37.00 

Kawa Espresso Correcto, mielona, Kolumbia

33.00 

Kawa Espresso Correcto, ziarnista, Kolumbia

58.00 

Kawa Kaffa Espresso, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Medium, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Medium, ziarnista dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa La Cortadora, mielona, Salwador

29.00 

Kawa La Perla, mielona, Boliwia

29.00 

Kawa Nica organico mocna, mielona, Nikaragua

29.00 

Kawa Nicamex Espresso, mielona, Meksyk

29.00 

Kawa Nicamex Espresso, ziarnista, Meksyk

29.00 

Kawa Nuevo Futuro, mielona, Kolumbia

29.00 

Kawa Nuevo Futuro, ziarnista, Kolumbia

29.00 

Kawa Oromia 1kg, ziarnista, Etiopia

134.00 

Kawa Oromia Espresso, mielona, Etiopia

39.00 

Kawa Oromia Espresso, ziarnista, Etiopia

39.00 

Kawa Oromia, mielona, Etiopia

35.00