Kawa

Kawa Africa Caffe, rozpuszczalna, Tanzania

61.00 

Kawa Atitlan, mielona, Gwatemala

33.00 

Kawa Atitlan, ziarnista, Gwatemala

33.00 

Kawa Bamenda Espresso, mielona, Kamerun

25.00 

Kawa Bamenda, mielona, Kamerun

22.00 

Kawa Bamenda, ziarnista, Kamerun

22.00 

Kawa Espresso Correcto, ziarnista, Kolumbia

58.00 

Kawa Kaffa Espresso, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Espresso, ziarnista dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Medium, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Medium, ziarnista dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Mild, mielona dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kaffa Mild, ziarnista dziko rosnąca, Etiopia

49.00 

Kawa Kopakama, mielona, Rwanda

23.00 

Kawa La Perla, mielona, Boliwia

29.00 

Kawa La Perla, ziarnista, Boliwia

29.00 

Kawa Liberte, mielona, Kongo

35.00 

Kawa Liberte, ziarnista, Kongo

35.00 

Kawa Marcala, mielona, Honduras

29.00 

Kawa Marcala, ziarnista, Honduras

29.00 

Kawa Nica organico łagodna, mielona, Nikaragua

29.00 

Kawa Nica organico mocna, mielona, Nikaragua

29.00