1.00 

Dzieci z kameruńskiego regionu Bouba-Djara nie miały budynku szkolnego i uczyły się w szałasach, które zbudowane były z łodyg prosa. Gdy padał deszcz, nie miały możliwości nauki. Akcja „Blachy na dachy” miała na celu wykończenie budowy porządnego budynku szkolnego. Dzięki Waszemu wsparciu się to udało! Teraz zbieramy na wyposażenie szkoły!

Opis

Dzieci z kameruńskiego regionu Bouba-Djara nie miały budynku szkolnego i uczyły się w szałasach, które zbudowane były z łodyg prosa. Gdy padał deszcz, nie miały możliwości nauki. Akcja „Blachy na dachy” miała na celu wykończenie budowy porządnego budynku szkolnego. Dzięki Waszemu wsparciu się to udało! Teraz zbieramy na wyposażenie szkoły!