4.00 

Przemienieniu, w którym Chrystus ukazał Apostołom swe boskie oblicze, jest nadzieja naszego zmartwychwstania i uczestnictwa w Bożej chwale. Jednakże warunkiem naszego przemienienia jest przemiana duchowa. Modlitewnik zawiera modlitwy do Przemienienia Pańskiego m.in. Ofiarowanie się Jezusowi Przemienionemu, Uwielbienie Przemienionego Oblicza, O przemianę życia. W publikacji umieszczono także litanie, koronkę oraz nowennę do Przemienienia Pańskiego.

Spis treści:

Ofiarowanie się Jezusowi Przemienionemu
Starożytna modlitwa o Przemienieniu
O przemianę serca
Przed obrazem Przemienienia Pańskiego
Przemień, Jezu
Dziękczynienie za łaskę
Wyryj we mnie Boskie podobieństwo
Byśmy postawili Cię w centrum życia
Pozwól nam rozpoznawać Twoje oblicze
W cierpieniu
Uwielbienie przemienionego Oblicza
Przemień nasze grzeszne życie
O przemianę życia
Modlitwa chorujących
Za zmarłych
Litania do Przemienienia Pańskiego (I)
Litania do Przemienienia Pańskiego (II)
Koronka do Przemienienia Pańskiego
Nowenna przed Przemienieniem Pańskim

Na stanie

Dodatkowe informacje

Waga 0.050 kg