Chata Medyka

Stworzenia ośrodka zdrowia w Befasy na zachodzie Madagaskaru, w ramach projektu Chata Medyka podejmuje się poznańska fundacja Redemptoris Missio. Wciąż jednak brakuje pieniędzy na materiały budowlane i opłacenie robotników. W ramach inwestycji powstanie prosty budynek złożony z dwóch segmentów: w jednym mieszkać będzie pielęgniarz i położna, w drugim przyjmowani będą pacjenci.

Wpłacono 15 959 zł

127.67%

z 12 500 zł

Twoje dane

Wybierz kwotę PLN | EUR | USD | GBP | CAD

Wpłacasz
PLN